Tư vấn Xây dựng Quy trình

Mô tả dịch vụ

OCD sản xuất dịch vụ tham mưu xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là công cụ tạo tính đồng nhất trong hành động của đông đảo nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình kết hợp giữa các phòng ban, và những hướng dẫn khía cạnh để thực hành được công việc theo 1 tiêu chuẩn về thời gian và kết quả đầu ra. Hoạt động này nối tiếp hoạt động tái cấu trúc siêu thị hoặc chuẩn hóa những vị trí chức danh nhằm tạo nên tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác với lấy chứng chỉ theo một hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở giai đoạn thiết kế lại hoạt động cho thích hợp mang mục tiêu của doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ và vận dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp buộc phải xây dựng quy trình cho một chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hiện phức tạp (có rộng rãi hành động, nhiều tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, cần có hướng dẫn  tối ưu hoá
 • Quá trình làm cho việc có nhiều thành phần tham gia thực hành và ra quyết định, tạo được sự phối hợp hiệu quả hơn

Tư vấn Xây dựng Quy trình

 >>> Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp hàng đầu hiện nay 

Cách thức xây dựng và triển khai quy trình

 1. Xác định mục đích chất lượng
 2. Xác định khuôn khổ quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định những tài liệu phản chiếu kết quả và dữ liệu bắt buộc thiết
 4. Xác định những thành phần tham gia vào chuỗi hành động:
  • Người đặt bắt buộc hoặc tín hiệu bắt đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giải thích lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả thực thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>> Kinh nghiệm tư vấn quy trình quản trị doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm tham mưu xây dựng quy trình

OCD đã tham mưu xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục công ty và tổ chức. OCD hiện là công ty tham mưu giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt nam trong lĩnh vực tham vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tham mưu của OCD được mô tả ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

OCD đã thực hiện đa dạng dự án tham mưu xây dựng quy trình cho đa dạng công ty lớn, điển hình như:

Dự án tham mưu chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO

Dự án tái cơ cấu nhà hàng và chuyển đổi số cho Xuân Cương

Tư vấn cơ cấu tổ chức và quy trình cho Thương hiệu bắt mắt NOUS

Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI

Dự án Tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

 

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email: ocd@ocd.vn
 3. Website: https://ocd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *